Kav2go
Menu
Kav2Go
Busje huren
×

Download de app

Privacy verklaring

Privacyverklaring KAV2GO

Om fraude en ontvreemding in de autoverhuur te voorkomen is het nodig dat wij gegevens van de klant opvragen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en hechten veel waarde aan de bescherming hiervan. In het kort vertellen we u op deze pagina hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het aangaan van de verhuurdersovereenkomst.

Door het nemen van softwarematige en organisatorische maatregelen is de beveiliging van uw persoonsgegevens bij ons in goede handen.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij dit nodig is voor controle op identiteit of echtheid van het document.

Gegevensbescherming

KAV2GO Autoverhuur gaat zorgvuldig met uw gegevens om (rijbewijs, ID, bankpas of creditcard). Omdat wij onze software en website in eigen huis ontwikkelen hebben geen derde bedrijven toegang tot deze gegevens. Uw betaalgegevens worden afgeschermd in onze backoffice en is slechts voor enkele medewerkers inzichtelijk. Niet noodzakelijk informatie als het BSN wordt onleesbaar gemaakt. Zoals bekend is er geen enkele manier van elektronische overdracht via internet of opslag in een database 100% veilig. Hoewel wij alle mogelijke middelen gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij dus nooit 100% garantie geven dat deze gegevens ten alle tijden veilig zijn.

Aanmeldformulier (klant worden), website en App

Als u zich aanmeldt als klant van KAV2GO dan krijgen wij de door u ingevoerde gegevens binnen. Deze gebruiken wij voor verificatie van het rijbewijs en ter controle van uw identiteit. Dit noemen we de onboarding en maakt dat u snel via onze app of het call center een busje kunt huren. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in onze encrypted database en niet gedeeld met andere partijen.